Countries Kyrgyzstan

Kyrgyzstan

Select city

Ak Chiy Naryn oblast 6
Ak Say Batken 32
Ak-Seok Chuyskaya Oblast' 15
Ak-Shor Osh Oblasty 8
Ak-Suu Batken 32
Ak-Suu Issyk-Kul Region 10
Ak-Tatyr Batken 32
Ala-Archa Al’plegri Chuyskaya Oblast' 15
Ala-Buka Jalal-Abad oblast 11
Alga Batken 32
Andarak Batken 32
Aravan Osh Oblasty 8
At-Bashi Naryn oblast 6
Aydarken Batken 32
Baetov Naryn oblast 6
Bakai-Ata Talas 5
Balykchy Issyk-Kul Region 10
Batken Batken 32
Bazar-Korgon Jalal-Abad oblast 11
Belovodskoe Chuyskaya Oblast' 15
Beshkent Batken 32
Bishkek Gorod Bishkek 1
Bokombayevskoye Issyk-Kul Region 10
Bosteri Issyk-Kul Region 10
Boz-Adyr Batken 32
Chaek Naryn oblast 6
Chek Batken 32
Cholpon Ata Issyk-Kul Region 10
Chuy Chuyskaya Oblast' 15
Gulcha Osh Oblasty 8
Isfana Batken 32
Ivanovka Chuyskaya Oblast' 15
Ivanovo-Alekseyevka Talas 5
Jalal-Abad Jalal-Abad oblast 11
Kadamjay Batken 32
Kadzhi-Say Issyk-Kul Region 10
Kaindy Chuyskaya Oblast' 15
Kant Chuyskaya Oblast' 15
Kanysh-Kiya Jalal-Abad oblast 11
Kara-Suu Osh Oblasty 8
Kara-Bak Batken 32
Kara Balta Chuyskaya Oblast' 15
Kara-Chungkur Issyk-Kul Region 10
Kara-Dobo Batken 32
Kara-Dzhygach Batken 32
Karabulak Osh Oblasty 8
Karakol Issyk-Kul Region 10
Kerben Batken 32
Katran Batken 32
Kazarman Jalal-Abad oblast 11
Kemin Chuyskaya Oblast' 15
Kerben Jalal-Abad oblast 11
Khalmion Batken 32
Kochkor Naryn oblast 6
Korgon Batken 32
Kulundu Batken 32
Kyrgyz-Kyshtak Batken 32
Kyzyl-Adyr Talas 5
Kyzyl Bulak Batken 32
Kyzyl-Kyshtak Osh City 1
Kzyl-Kiya Batken 32
Kyzyl-Mekhnat Osh Oblasty 8
Kyzyl Suu Issyk-Kul Region 10
Lebedinovka Chuyskaya Oblast' 15
Markaz Batken 32
Massy Jalal-Abad oblast 11
Mramornoe Chuyskaya Oblast' 15
Naryn Naryn oblast 6
Orlovka Chuyskaya Oblast' 15
Ormosh Batken 32
Orozbekov Batken 32
Osh Osh Oblasty 8
Pokrovka Talas 5
Pulgon Batken 32
Samarkandyk Batken 32
Sokuluk Chuyskaya Oblast' 15
Sosnovka Chuyskaya Oblast' 15
Suluktu‎ Batken 32
Suzak Jalal-Abad oblast 11
Talas Talas 5
Talas
Tash-Kumyr Jalal-Abad oblast 11
Tayan Batken 32
Toguz-Bulak Batken 32
Tokmok Chuyskaya Oblast' 15
Toktogul Jalal-Abad oblast 11
Tyup Issyk-Kul Region 10
Uch-Korgon Batken 32
Uch-Terek Jalal-Abad oblast 11
Uzgen Osh Oblasty 8