Countries Afghanistan

Afghanistan

Select city

‘Alaqahdari Aṯghar Zabul Province 11
‘Alaqahdari Dishu Helmand Province 14
‘Alaqahdari Gelan Ghazni 15
‘Alaqahdari Saṟobi Paktika 22
‘Alaqahdari Shah Joy Zabul Province 11
‘Alaqahdari Yosuf Khel Paktika 22
‘Alaqahdari-ye Almar Faryab Province 14
‘Ali Khel Paktia Province 13
‘Ali Muhammad Khel Paktia Province 13
‘Ali Sher ‘Alaqahdari Khowst 9
‘Unabah Panjshir Province 5
Ab-e Kamari Badghis Province 8
Adraskan Herat Province 26
Afaki Takhar 15
Aibak Samangan 4
Akhundzadah Khel Wardak 9
Alah Say Kapisa 5
Aliabad Kunduz Province 8
Amanzi Kandahar 19
Anar Dara Farah 11
Andkhoy Faryab Province 14
Aq Kotal Faryab Province 14
Aq Kupruk Balkh 15
Aqcha Jowzjan 11
Aril Zabul Province 11
Art Khwajah Takhar 15
Asadabad Kunar 14
Ishkashim Badakhshan 24
Asman Banḏah Nangarhar 19
Asmar Kunar 14
Aṯak Ghazni 15
Babasakhib Kandahar 19
Bagh-e Balinah Baghlan 13
Bagh-e Maidan Parwan 11
Baghlan Baghlan 13
Bagrami Kabul 17
Baharak Badakhshan 24
Bal Chiragh Faryab Province 14
Bala Morgab Badghis Province 8
Balkh Balkh 15
Bamyan Bamyan 8
Banu Baghlan 13
Bar Kakṟak Nangarhar 19
Baraki Barak Logar 8
Barg-e Matal Nuristan 4
Basawul Nangarhar 19
Bay Malasi Badakhshan 24
Bazak Paktika 22
Bazar-e Talah Baghlan 13
Bazar-e Tashkan Badakhshan 24
Bazarak Panjshir Province 5
Bulolah Bamyan 8
Burkah Baghlan 13
But Khak Kabul 17
Chaghalano Ghunḏey Helmand Province 14
Chah Ab Takhar 15
Chahar Bagh Faryab Province 14
Chahar Burj Herat Province 26
Chahar Qal’ah Ghazni 15
Chakaran Badakhshan 24
Chakaray Kabul 17
Chandal Ba’i Kabul 17
Chanura Farah 11
Charikar Parwan 11
Charkh Logar 8
Chimtal Balkh 15
Chinar Kandahar 19
Chiras Sar-e Pul 10
Chesht-e Sharif Herat Province 26
Chowṉey Daykundi Province 8
Dahan-e Akhtah Khanah Ghur 11
Dahan-e Jarf Parwan 11
Ḏanḏar Parwan 11
Dangam Kunar 14
Darayim Badakhshan 24
Darqad Takhar 15
Darzab Jowzjan 11
Dasht-e Archi Kunduz Province 8
Dasht-e Qal’ah Farah 11
Dasht-e Qal’ah Takhar 15
De Narkhel Kelay Kandahar 19
Deh Khwahan Badakhshan 24
Deh-e Now Kabul 17
Deh-e Salas Baghlan 13
Deh-e Shu Helmand Province 14
Dehdadi Balkh 15
Dehi Samangan 4
Doshi Baghlan 13
Dawlat Shah Laghman 5
Dawlat Abad Faryab Province 14
Dawlat Abad Balkh 15
Dowlatyar Ghur 11
Dowr-e Rabat Kunduz Province 8
Du Lainah Ghur 11
Du Qal’ah Farah 11
Duab Samangan 4
Dwah Manḏay Khowst 9
Fayzabad Jowzjan 11
Farah Farah 11
Farkhar Takhar 15
Fayroz Koh Ghur 11
Fayzabad Faryab Province 14
Fayzabad Badakhshan 24
Gangah Khel Nangarhar 19
Gardez Paktia Province 13
Gereshk Helmand Province 14
Ghazni Ghazni 15
Ghourian Herat Province 26
Ghurmach Badghis Province 8
Ghulam ‘Ali Parwan 11
Ghurayd Gharame Badakhshan 24
Ghurumbaw Herat Province 26
Gomal Kelay Paktika 22
Goshta Nangarhar 19
Gul Bahar Parwan 11
Guzara Herat Province 26
Hafiz Moghul Badakhshan 24
Hairatan Balkh 15
Haji Khel Kapisa 5
Herat Herat Province 26
Hilalzo Kelay Kunar 14
Howz Kelay Kandahar 19
Hukumat-e Nad ‘Ali Helmand Province 14
Hukumat-e Shinkai Zabul Province 11
Hukumati Azrah Logar 8
Hukumati Dahanah-ye Ghori Baghlan 13
Ibrahim Khan Parwan 11
Imam Saheb Kunduz Province 8
Injil Herat Province 26
Istalif Kabul 17
Iti Kandahar 19
Jabal Saraj Parwan 11
Jalalabad Nangarhar 19
Jalrez Wardak 9
Jani Khel Paktika 22
Jar-e Quduq Jowzjan 11
Jawand Badghis Province 8
Jurm Badakhshan 24
Kabul Kabul 17
Kafir Qala Herat Province 26
Kai Nangarhar 19
Kajran Daykundi Province 8
Kaka Khel Paktika 22
Kakul Takhar 15
Kalafgan Takhar 15
Kalakan Kabul 17
Kalan Deh Wardak 9
Kalat Herat Province 26
Kamah Jarkanah Paktika 22
Kandah Laghman 5
Kandahar Kandahar 19
Kanḏay Kunar 14
Kansi Sufla Ghur 11
Karbori Kunar 14
Karukh Herat Province 26
Kaze Karez Kandahar 19
Kaz̲h̲ah Nangarhar 19
Khadir Daykundi Province 8
Khadzhi-Alam-Kalay Kandahar 19
Khafizan Nangarhar 19
Khakiran Zabul Province 11
Khalil Murdah Wardak 9
Khamyab Jowzjan 11
Khannesin Helmand Province 14
Khanabad Kunduz Province 8
Khanaqah Takhar 15
Khanaqah Jowzjan 11
Khandud Badakhshan 24
Khani-ye ‘Ulya Ghazni 15
Khara Koh Helmand Province 14
Kharoti Paktia Province 13
Khash Nimroz 4
Khayr Koṯ Paktika 22
Khenḏakai Karam Zaway Paktika 22
Khinj Panjshir Province 5
Khinjan Baghlan 13
Khoshamand Paktika 22
Khoshi Logar 8
Khost Nuristan 4
Khost Khowst 9
Khudaydad Khel Bamyan 8
Khugyaṉi Kandahar 19
Khulbisat Khowst 9
Khulm Balkh 15
Khurmab Takhar 15
Khwaja Du Koh Jowzjan 11
Khwajah Ghar Takhar 15
Khwajah Paytagh Faryab Province 14
Kiraman Panjshir Province 5
Kishk-e Nakhud Kandahar 19
Kor Chashmah Badakhshan 24
Koṯowal Nangarhar 19
Kuhsan Herat Province 26
Kunduz Kunduz Province 8
Kiran wa Munjan Badakhshan 24
Kushk Herat Province 26
Kushk-e Kuhnah Herat Province 26
Kushka Farah 11
Lal Ghur 11
Lab-Sar Balkh 15
1 2